Liesbeth te Boekhorst

Kennisbank vertaler

0  comments

Beëdigde vertaling

Een officiële vertaling van een officieel stuk, voorzien van een stempel van de beëdigd vertaler en een verklaring dat de vertaling een getrouwe en nauwkeurige weergave is van de originele tekst. Beëdigde vertalingen worden vooral gevraagd door Justitie, rechtbanken en notarissen.

Lokalisatie

Het aanpassen van een tekst lokale cultuur. Wanneer bijvoorbeeld in een Engelse tekst een maat in inches staat aangegeven, wordt dit voor de Nederlandse tekst omgerekend in centimeters.

Moedertaal

De taal die tijdens de jeugd, zonder formeel taalonderwijs, wordt verworven. Kenmerkend voor moedertaalsprekers van een taal zijn de intuïties die zij hebben over wat in hun taal al dan niet gezegd kan worden. Het is gebruikelijk dat een vertaler alleen vertaalt naar haar of zijn moedertaal.

Native speaker

Een native speaker of moedertaalspreker is een persoon die een taal als kind via een natuurlijk taalverwervingsproces heeft geleerd.

NDA

Geheimhoudingsovereenkomst (Non-Disclosure Agreement). Vertalers dienen bij vertaalbureaus en/of (grote) directe klanten vaak een NDA te tekenen, waarmee wordt voorkomen dat informatie over bedrijven en/of producten via een andere weg dan het betreffende bedrijf wordt verspreid.

Ondertitelen

Audiovisuele vorm van vertalen, die gekenmerkt wordt door eigen technieken, regels en criteria. De vertaling is afhankelijk van beperkingen qua tijd en ruimte, wat een directe invloed heeft op het eindresultaat.

PM

Project Manager, de persoon bij een vertaalbureau die de schakel vormt tussen de opdrachtgever en de vertaler.

Proeflezen

Het lezen van een vertaling om spel-, stijl- en grammaticafouten op te sporen en te corrigeren.

Realia

De aan een bepaald land of cultuurgebied gebonden concrete en unieke verschijnselen. Voorbeelden hiervan in het Nederlands zijn de Tachtigjarige Oorlog en de Afsluitdijk.

Regeltarief

Tarief dat een vertaler per regel van de brontekst berekent voor het vertalen van de tekst.

Terminologie

Het geheel van woorden en begrippen die in een specifieke context worden gebruikt.

Terminologiebeheer

Proces waarbij wordt gewaarborgd dat specialistische termen consistent worden toegepast.

Uurtarief

Tarief dat wordt gehanteerd voor proeflezen en redactie. Je kunt hier namelijk niet uitgaan van het aantal woorden, aangezien de hoeveelheid tijd die je hieraan besteedt afhankelijk is van de kwaliteit van de vertaling.

Vertaalbureau

Bedrijf dat als tussenpersoon voor klant en vertaler vertaaldiensten levert.

Vertaalgeheugen

Een vertaalgeheugen of TM (Translation Memory) is een database waarin tijdens het vertalen zinnen en zinsneden uit bron- en doeltaal tezamen zijn opgeslagen, met als doel het vertaalwerk te vergemakkelijken en te uniformeren.

Vertaalmachine

Computerprogramma waarin woorden, zinnen en webpagina’s direct en vaak gratis worden vertaald. Aangezien een vertaalmachine geen context weet, vergt de vertaling nog veel nabewerking.

Vertaalopleiding

De opleiding vertaling is een universitaire of hogeschoolopleiding.

Vertalen

Het omzetten van een geschreven tekst uit één taal naar een andere taal.

Vertaler

De persoon die geschreven teksten vertaalt uit een vreemde taal naar de moedertaal van de vertaler.

Woordtarief

Tarief dat een vertaler per woord uit de brontekst berekent voor het vertalen van de tekst. Dit is de gangbare manier van kostenberekening voor het vertalen in Nederland.

Lokalisatie

Het aanpassen van een tekst lokale cultuur. Wanneer bijvoorbeeld in een Engelse tekst een maat in inches staat aangegeven, wordt dit voor de Nederlandse tekst omgerekend in centimeters.

Moedertaal

De taal die tijdens de jeugd, zonder formeel taalonderwijs, wordt verworven. Kenmerkend voor moedertaalsprekers van een taal zijn de intuïties die zij hebben over wat in hun taal al dan niet gezegd kan worden. Het is gebruikelijk dat een vertaler alleen vertaalt naar haar of zijn moedertaal.

Native speaker

Een native speaker of moedertaalspreker is een persoon die een taal als kind via een natuurlijk taalverwervingsproces heeft geleerd.

NDA

Geheimhoudingsovereenkomst (Non-Disclosure Agreement). Vertalers dienen bij vertaalbureaus en/of (grote) directe klanten vaak een NDA te tekenen, waarmee wordt voorkomen dat informatie over bedrijven en/of producten via een andere weg dan het betreffende bedrijf wordt verspreid.

Ondertitelen

Audiovisuele vorm van vertalen, die gekenmerkt wordt door eigen technieken, regels en criteria. De vertaling is afhankelijk van beperkingen qua tijd en ruimte, wat een directe invloed heeft op het eindresultaat.

PM

Project Manager, de persoon bij een vertaalbureau die de schakel vormt tussen de opdrachtgever en de vertaler.

Proeflezen

Het lezen van een vertaling om spel-, stijl- en grammaticafouten op te sporen en te corrigeren.

Realia

De aan een bepaald land of cultuurgebied gebonden concrete en unieke verschijnselen. Voorbeelden hiervan in het Nederlands zijn de Tachtigjarige Oorlog en de Afsluitdijk.

Regeltarief

Tarief dat een vertaler per regel van de brontekst berekent voor het vertalen van de tekst.

Terminologie

Het geheel van woorden en begrippen die in een specifieke context worden gebruikt.

Terminologiebeheer

Proces waarbij wordt gewaarborgd dat specialistische termen consistent worden toegepast.

Uurtarief

Tarief dat wordt gehanteerd voor proeflezen en redactie. Je kunt hier namelijk niet uitgaan van het aantal woorden, aangezien de hoeveelheid tijd die je hieraan besteedt afhankelijk is van de kwaliteit van de vertaling.

Vertaalbureau

Bedrijf dat als tussenpersoon voor klant en vertaler vertaaldiensten levert.

Vertaalgeheugen

Een vertaalgeheugen of TM (Translation Memory) is een database waarin tijdens het vertalen zinnen en zinsneden uit bron- en doeltaal tezamen zijn opgeslagen, met als doel het vertaalwerk te vergemakkelijken en te uniformeren.

Vertaalmachine

Computerprogramma waarin woorden, zinnen en webpagina’s direct en vaak gratis worden vertaald. Aangezien een vertaalmachine geen context weet, vergt de vertaling nog veel nabewerking.

Vertaalopleiding

De opleiding vertaling is een universitaire of hogeschoolopleiding.

Vertalen

Het omzetten van een geschreven tekst uit één taal naar een andere taal.

Vertaler

De persoon die geschreven teksten vertaalt uit een vreemde taal naar de moedertaal van de vertaler.

Woordtarief

Tarief dat een vertaler per woord uit de brontekst berekent voor het vertalen van de tekst. Dit is de gangbare manier van kostenberekening voor het vertalen in Nederland.


Tags


Ontdek mijn andere blogs

Henry VIII’s codpiece

Henry VIII’s codpiece

De koninginnen van Fleet Street

De koninginnen van Fleet Street
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>