Liesbeth te Boekhorst

Valse vrienden

0  comments

Een van de valkuilen die je tijdens het vertalen kunt tegenkomen, is een valse vriend. Wat dat is? Valse vrienden zijn woorden die in schrijfwijze lijken op een woord in een andere taal, maar niet dezelfde betekenis hoeven te hebben. Dit verschijnsel komt natuurlijk voor tussen alle talen, maar vallen mij op wanneer Nederlanders een verkeerde Engelse vertaling van een Engels woord in het Nederlands gebruiken.

Wie is een valse vriend?

Enkele voorbeelden, waarbij de 'andere' betekenis in een voorbeeldzin zijn gebruikt, zijn:

Champion. Dit woord betekent 'kampioen', maar ook 'voorvechter' of ‘pleitbezorger’. Zeker geen 'champignon'! 

Winston Churchill was a champion of European rapprochement. (Winston Churchill was een voorstander van Europese verzoening.)

Receipt. Dit woord lijkt op het Nederlandse 'recept', maar betekent 'ontvangstbewijs', 'aankoopbewijs' en dergelijke.

The shopkeeper put the receipt in the bag. (De winkelier deed de bon in de tas.)

(Het Engelse woord voor recept is 'prescription'.)

Curious. Kan gewoon 'curieus' betekenen, maar vaker 'nieuwsgierig', 'benieuwd'.

I am curious to know what happened. (Ik ben benieuwd wat er is gebeurd.)

Pencil. Dit woord betekent 'potlood', niet 'penseel'.

I used a pencil to draw my horse. (Ik heb mijn paard met een potlood getekend.)

Shellfish. Geen 'schelvis', maar 'schaaldieren'. Denk er ook aan dat 'fish' ook de meervoudsvorm 'vissen' is.

Along the coast, there are more shellfish dishes than further into the region. (Langs de kust zijn er veel meer gerechten met schaaldieren dan verder landinwaarts.)

(En om het nog ingewikkelder te maken: het Engelse woord 'selfish' betekent egoïstisch.)

Hairdos. Deze meervoudsvorm van 'hairdo' betekent 'kapsels', niet 'haardossen'.

Trendy hairdos are more popular with younger people than old fashioned ones. (Trendy kapsels zijn bij jongeren populairder dan ouderwetse.)

Deze lijst is aan te vullen met tientallen andere voorbeelden. Dit overzicht is slechts om aan te tonen dat voor een vertaler een gedegen kennis van de brontaal absoluut onontbeerlijk is!


Tags


Ontdek mijn andere blogs

Het moedertaalprincipe

Het moedertaalprincipe

Henry VIII’s codpiece

Henry VIII’s codpiece
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>