Liesbeth te Boekhorst

Versteende woorden en taalvormen

0  comments

Een versteende of staande taalvorm is een taalvorm die niet langer aan verandering onderhevig is, en ook niet meer in nieuwe combinaties gebruikt kan worden.

Er zijn verschillende soorten versteende taalvormen.

Versteende woordvormen.

Deze vind je wanneer oude naamvalsuitgangen worden gebruikt, of voor oude werkwoordsvormen in de aanvoegende wijs.

  • In naam der wet.
  • Het zij zo.

Versteende samenstellingen.

Bij versteende samenstellingen worden de afzonderlijke elementen niet meer herkend.

  • Scheurbuik
  • Bongerd (boomgaard)

Versteende uitdrukkingen.

Wanneer een uitdrukking voor het eerst wordt gebruikt, kan zij tot de verbeelding gaan spreken, waardoor ze wordt overgenomen door andere taalgebruikers. Bij overmatig gebruik wordt ze een afgezaagd gezegde, een cliché. In een nog later stadium is het gezegde opgenomen in de vaste woordenschat, en is het een versteende uitdrukking geworden:

  • IJs en weder dienende.
  • Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
  • De heer des huizes.

Het moge duidelijk zijn (!) dat deze taalvorm niet geschikt is voor een vlotte schrijfstijl.


Tags


Ontdek mijn andere blogs

Henry VIII’s codpiece

Henry VIII’s codpiece

De koninginnen van Fleet Street

De koninginnen van Fleet Street
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>